ACHIZIȚII PUBLICE

- Plasă Ø 3 mm împrejmuire terenuri sportive (1.897,5 m2);
- Plasă porți teren minifotbal (dimensiune poartă 4m x 2m x 1m-3 seturi);
- Pentru mai multe detalii despre acest anunț click aici.

***

17.09.2015

Cumpărări directe

1.Tip contract: Servicii
Denumire achizitie: Recondiționare rețea de telefonie sediu ADP Sector 2
CPV: 50334100-6/ Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de telefonie prin fir
Descrierea contractului: Recondiționare rețea de telefonie sediu ADP Sector 2.
Principalele materialele necesare pentru recondiționarea rețelei de telefonie:
- Priza telefonică – 40 buc,
- Cablu interior– 400 m,
- Cablu transport– 90 m,
- Cutie interior– 4 buc,
- Pat PVC– 100 ml,
Manopera aferentă serviciilor necesare pentru recondiționarea rețelei de telefonie.

Valoarea estimata fara TVA: 3.709,68 RON

Conditii contract: Perioada de valabilitate a ofertei sa fie 30 zile, având caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei. Pretul ofertat va fi exprimat în lei, fara TVA.
Locul de prestare: Sediul ADP Sector 2
Conditii participare: Certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte codul CAEN corespunzător serviciilor ce fac obiectul prezentei achiziții.
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut. In conditiile in care doua sau mai multe oferte admisibile au acelasi pret, pentru departajare se va solicita o noua oferta in plic inchis.
Termen limita primire oferte: 25.09.2016
Informatii suplimentare: Data limita de depunere a ofertelor este de 25.09.2016, ora 1000. Adresa la care se depun ofertele: ADP Sector 2, din Sos Electronicii, nr.44, sector 2. Ofertele se depun in plic sigilat.

2.Tip contract: Furnizare
Denumirea achizitie: Furnizare inclusiv montaj cazan centrală termică + schimbător caldură + pompă recirculare
CPV: 39715210-2/ Echipament de încălzire centrală
Descrierea contractului: Furnizare inclusiv montaj cazan centrală termică + schimbător caldură + pompă recirculare
Ansamblul centrală termică este compus din:
- Cazane oțel 418 kw fără arzător = 2 buc
- Pompă recirculare cazane 60/180m = 2 buc
- Schimbător de căldură în plăci (T3 cu 35 plăci) = 1 buc
- Pompă recirculare schimbător 32-60 180 = 2 buc

Valoarea estimata fara TVA: 60.483,87 RON

Conditii contract: Perioada de valabilitate a ofertei sa fie 30 zile, având caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei. Pretul ofertat va fi exprimat în lei, fara TVA,
Locul de livrare – Sera Pantelimon.
Conditii participare: Se va prezenta autorizarea ISCIR pentru montare/instalare centrale termice supuse autorizării ISCIR, copie cu mentiunea „conform cu originalul". Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut. In conditiile in care doua sau mai multe oferte admisibile au acelasi pret, pentru departajare se va solicita o noua propunere financiara in plic inchis. Termen limita primire oferte: 25.09.2016
Informatii suplimentare: Data limita de depunere a ofertelor este de 25.09.2016, ora 10.00. Adresa la care se depun ofertele: ADP Sector 2, din Sos Electronicii, nr.44, sector 2. Ofertele se depun in plic sigilat.
La livrare, produsele vor fi insotite de documentatia de conformitate si provenienta, certificat de garantie și placuță de timbru.