Anunturi angajare

30.05.2016 - Raport final la concursul organizat pe data de 17.05.2016

Anunt

  ***

30.05.2016 - Borderou notare proba interviu

Anunt

  ***

25.05.2016 - Borderou notare proba scrisa

Anunt

  ***

23.05.2016 - Borderou notare proba scrisa

Anunt

  ***

23.05.2016 - Raport final muncitor calificat (incasator) Sectia Administrare si Intretinere

Anunt

  ***

20.05.2016 - Borderou notare interviu

Anunt

  ***

18.05.2016 - Borderou notare proba scrisa

Anunt

  ***

17.05.2016 - Borderou notare proba scrisa si interviu

Anunt

  ***

17.05.2016 - Proces verbal al selectiei dosarelor

Anunt

  ***

16.05.2016 - Anunt organizare examen promovare grad profesional Insp.specialitate Serviciul Relatii cu Publicul si Administrativ

Anunt

  ***

16.05.2016 - Anunt organizare examen promovare grad profesional Insp.specialitate Sectia Spatii Verzi Sere si Urmarire Investitii

Anunt

  ***

12.05.2016 - Borderou notare proba scrisa

Anunt

  ***

10.05.2016 - Procese verbale selectie

Anunt

  ***

27.04.2016 - Anunturi angajare Parc agrement Tei

Anunt

 ***

20.04.2016 - Raport final concurs organizat 08.04.2016

Anunt

 ***

20.04.2016 - Angajari parc agrement Tei

Anunt

 ***

15.04.2016 - Rezultate interviu - Ingrijitor

Anunt

 ***

15.04.2016 - Rezultate interviu

Anunt

 ***

11.04.2016 - Anunt sustinere interviu

Anunt

 ***

11.04.2016 - Anexa la raportul final al concursului

Anunt

 ***

08.04.2016 - Borderou notare proba scrisa

Anunt

 ***

05.04.2016 - Proces verbal al selectiei dosarelor Inspector de specialitate Serviciul Economic

Anunt

 ***

05.04.2016 - Proces verbal al selectiei dosarelor Inspector de specialitate Biroul Resurse Umane si Salarizare

Anunt

 ***

01.04.2016 - Proces verbal al selectiei dosarelor

Anunt

 ***

01.04.2016 - Proces verbal al selectiei dosarelor Inspector specialitate Serviciul Economic

Anunt

 ***

01.04.2016 - Proces verbal al selectiei dosarelor Inspector specialitate Serviciul Control Domeniu Public

Anunt

 ***

01.04.2016 - Proces verbal al selectiei dosarelor Inspector specialitate Biroul Resurse Umane si Salarizare

Anunt

 ***

01.04.2016 - Proces verbal al selectiei dosarelor Casier (colector) Serviciul Economic

Anunt

 ***

16.03.2016 - Anunt de angajare personal : PARC AGREMENT TEI

Anunt

 ***

16.03.2016 - Bibliografie si tematica angajare personal : PARC AGREMENT TEI

Anunt

  ***

ACHIZIȚII PUBLICE

In urma solicitarii unui operator economic referitor la seriile sasiu ale unor autovehicule, va transmitem urmatoarele  modificari aferente anuntului de publicitate publicat in SEAP nr.39420/14.06.2016.

B-04-BBN  -  UU4204267P0100131

B-02-KWL  -  UU4206331P0098354

B-18-ADP  -  UU4206364Y0099899

Specificatii polite RCA - pentru anuntul de publicitate publicat in SEAP cu nr.39420/14.16.2016 

Click aici !

 

COMPLETARE : In urma solicitarii unui operator economic referitor la necesarul de informatii privind modelul, anul fabricatiei autovehiculelor si data expirarii politei RCA, atasat regasiti completarile solicitate aferente anuntului de publicitate publicat in SEAP nr.39420/14.06.2016.

Click aici !

 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, prin Administrația Domeniului Public Sector 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr.44, sector 2, va organiza o procedură de selecție a unei persoane juridice de utilitate publică care desfașoară activități sportive, in vederea utilizării terenului de sport, cu destinația „ tenis de câmp”, situat în Parcul Morarilor, Sector 2, București.

-Data limită pentru depunerea documentațiilor de selecție 30.06.2016, ora 12,00.

 Ofertele se depun la registratura sau se transmit prin posta la Administrația Domeniului Public Sector 2, cu sediul în Bucureşti, Sos. Electronicii nr.44, sector 2.

Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax: 021.252.77.89, interior 217, Serviciul Achiziţii Publice și Concesiuni,persoana de contact: Lică Răducanu Elena.

 

Documentatia de selecție o gasiti:

Click aici !

 

 

Anunț pentru servicii de RSVTI pentru functionarea in conditii de securitate a echipamentelor de agrement aferente obiectivului de investitii "Parc  de agrement Tei-Plumbuita"

Autoritate contractanta

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Adresa postala: SOS.ELECTRONICII,NR.44,SECTOR2,BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023254, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA NEGRU, Tel. +40 212527789, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Fax: +40 212527977

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitiei: Servicii de RSVTI pentru funcționarea în condiții de securitate a echipamentelor de agrement aferente obiectivului de investiții „Parc de agrement Tei-Plumbuita

CPV 71356200-0/Servicii de asistenţă tehnică

Descrierea serviciului: Prestatorul  RSVTI  își  va  exercita  atributiile prevazute de  lege, avand ca obiect de activitate asigurarea serviciilor de supraveghere si verificare tehnica în utilizare a instalatiilor/echipamentelor din  domeniul  I.S.C.I.R.

Valoarea estimată fără TVA:113.797,92 RON

Conditii contract: Conform documentatiei achizitiei directe.

Conditii participare: Conform documentatiei achizitiei directe.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut. In conditiile in care doua sau mai multe oferte admisibile au acelasi pret, pentru departajare se va solicita o noua propunere financiara in plic inchis.

Termen limita de depunere a ofertelor: 21.04.2016, ora 1300.

Informatii suplimentare:

Documentatia achizitiei directe poate fi descarcata de pe site-ul institutiei www.adp2-bucuresti.ro sau se poate obtine in format eledctronic prin e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Adresa la care se depun ofertele: Administratia Domeniului Public Sector 2, din Soseaua Electronicii nr. 44, Sector 2.

Ofertele se depun in plic sigilat.

 

- Pentru documentatie SRVTI click aici.

- CLARIFICARE SRVTI click aici.

***

Anunț pentru selecția unei persoane juridice de utilitate publică care desfăsoară activităti sportive

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, prin Administrația Domeniului Public Sector 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, sector 2, va organiza o procedură de selecție a unei persoane juridice de utilitate publică care desfașoară activități sportive, in vederea utilizării terenului de sport, cu destinația „tenis de câmp”, situat în Parcul Morarilor, Sector 2, București.

Data limită pentru depunerea documentațiilor de selecție: 21.04.2016, ora 12,00.

Ofertele se depun la registratură sau se transmit prin poștă la Administrația Domeniului Public Sector 2, cu sediul în Bucureşti, Sos. Electronicii nr.44, sector 2.

Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax: 021.252.77.89, interior 227, Serviciul Achiziţii Publice și Concesiuni, persoana de contact : Daniela Prepeliță.

- Pentru documente selectie click aici.

 

***

 

- Plasă Ø 3 mm împrejmuire terenuri sportive (1.897,5 m2);

- Plasă porți teren minifotbal (dimensiune poartă 4m x 2m x 1m-3 seturi);

- Pentru mai multe detalii despre acest anunț click aici.

 

***

 

17.09.2015

Cumpărări directe

1.Tip contract: Servicii
Denumire achizitie: Recondiționare rețea de telefonie sediu ADP Sector 2
CPV: 50334100-6/ Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de telefonie prin fir
Descrierea contractului: Recondiționare rețea de telefonie sediu ADP Sector 2.
Principalele materialele necesare pentru recondiționarea rețelei de telefonie:
- Priza telefonică – 40 buc,
- Cablu interior– 400 m,
- Cablu transport– 90 m,
- Cutie interior– 4 buc,
- Pat PVC– 100 ml,
Manopera aferentă serviciilor necesare pentru recondiționarea rețelei de telefonie.

Valoarea estimata fara TVA: 3.709,68 RON

Conditii contract: Perioada de valabilitate a ofertei sa fie 30 zile, având caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei. Pretul ofertat va fi exprimat în lei, fara TVA.
Locul de prestare: Sediul ADP Sector 2
Conditii participare: Certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte codul CAEN corespunzător serviciilor ce fac obiectul prezentei achiziții.
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut. In conditiile in care doua sau mai multe oferte admisibile au acelasi pret, pentru departajare se va solicita o noua oferta in plic inchis.
Termen limita primire oferte: 25.09.2016
Informatii suplimentare: Data limita de depunere a ofertelor este de 25.09.2016, ora 1000. Adresa la care se depun ofertele: ADP Sector 2, din Sos Electronicii, nr.44, sector 2. Ofertele se depun in plic sigilat.

2.Tip contract: Furnizare
Denumirea achizitie: Furnizare inclusiv montaj cazan centrală termică + schimbător caldură + pompă recirculare
CPV: 39715210-2/ Echipament de încălzire centrală
Descrierea contractului: Furnizare inclusiv montaj cazan centrală termică + schimbător caldură + pompă recirculare
Ansamblul centrală termică este compus din:
- Cazane oțel 418 kw fără arzător = 2 buc
- Pompă recirculare cazane 60/180m = 2 buc
- Schimbător de căldură în plăci (T3 cu 35 plăci) = 1 buc
- Pompă recirculare schimbător 32-60 180 = 2 buc

Valoarea estimata fara TVA: 60.483,87 RON

Conditii contract: Perioada de valabilitate a ofertei sa fie 30 zile, având caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei. Pretul ofertat va fi exprimat în lei, fara TVA,
Locul de livrare – Sera Pantelimon.
Conditii participare: Se va prezenta autorizarea ISCIR pentru montare/instalare centrale termice supuse autorizării ISCIR, copie cu mentiunea „conform cu originalul". Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut. In conditiile in care doua sau mai multe oferte admisibile au acelasi pret, pentru departajare se va solicita o noua propunere financiara in plic inchis. Termen limita primire oferte: 25.09.2016
Informatii suplimentare: Data limita de depunere a ofertelor este de 25.09.2016, ora 10.00. Adresa la care se depun ofertele: ADP Sector 2, din Sos Electronicii, nr.44, sector 2. Ofertele se depun in plic sigilat.
La livrare, produsele vor fi insotite de documentatia de conformitate si provenienta, certificat de garantie și placuță de timbru.